Flowfactory fyller på med tillväxtkapital i övertecknad nyemission 

 

Techbolaget Flowfactory tar in 16 MKR i investering från bland andra Johan Hernmarck, familjen Jensen och Fredrik Vom Hofe i ytterligare en övertecknad nyemission. 

 

Flowfactorys Augmented Development Platform är den första av sitt slag på den nordiska marknaden. Nu kapitaliserar bolaget för att växa sig ännu starkare på den svenska marknaden och för att förbereda sig för internationalisering.  

 

De företag och myndigheter som använder plattformen tar enkelt fram perfekt anpassade digitala lösningar som ger snabb affärsnytta och nöjda användare.  

 

 

– Vi befinner oss mitt i den globala megatrenden low-code - med en stark vision, kraftig tillväxt och långsiktiga kunder. Detta resulterade i att vi även i denna runda snabbt blev övertecknade, säger Fredrik Lindqvist, vd och medgrundare av Flowfactory. 

 

Sedan Flowfactory lanserades i september 2016 har företaget vuxit med 100 procent varje år och har idag användare runt om i hela världen. Det ekonomiska tillskott som kommit via den senaste rundan kommer gå till att utöka kärnteamet med spetskompetenser för att fortsätta resan med att bygga en plattform som helt förändrar hur affärssystem och applikationer skapas.  

 

– Nu fortsätter vi att investera i vår Augmented Development Plattform, med fokus att förstärka upplevelsen och förenkla samarbetet för alla som är med i processen att ta fram applikationer. Det övergripande målet är att låta organisationer digitalisera snabbare med minimala insatser. Här kommer även AI spela en naturlig roll, där plattformen på sikt kommer kunna föreslå lösningar (prescriptive analytics) och både bygga och optimera sig själv. säger Stellan Andersson, CPO och teknisk grundare av Flowfactory 

 

I grunden främjar Flowfactory kreativiteten hos människor och organisationer genom att göra det enkelt och inspirerande för olika kompetenser att samarbeta och förverkliga idéer i skapandet av nya applikationer och digitala stöd.   

 

Även om den tekniska plattformen är vår grundpelare så är det människorna runtomkring den - vårt Flowfactory Community – som är kärnan och nyckeln till affärsnytta och framgång. Plattformen är en möjliggörare som frigör människors kreativitet och bjuder in alla, oavsett teknisk bakgrund, att vara med och driva digitalisering. säger Frida Höök, CMO och medgrundare av Flowfactory. 

 

Flowfactory har haft en kraftig tillväxt sedan starten och år 2021 resulterade i en ökning av prenumerationsintäkter (ARR) på 136% och en tillväxt inom befintliga kunder (Net Retention) som landade på 204%. 

        

– Det är uppenbart att low-code är här för att stanna. Det syns inte minst på den starka kundefterfrågan och hur Flowfactory växer inom befintliga kunder. Inom SaaS har det talats mycket om “Product Lead Growth” de senaste åren. Idag ser vi ökat fokus på “Customer Led Growth”, det vill säga tillväxt hos befintliga kunder (Net retention). Det är troligen det tydligaste nyckeltalet för att se om en produkt eller tjänst bidrar med äkta affärsnytta över tid.  Det är uppenbart att kunderna upplever ett tydligt långsiktigt affärsvärde med Flowfactory och att plattformen lockar fram idéer som leder till nya, spännande applikationsprojekt, säger Johan Hernmarck, investerare och vd, Provider Investment. 

 

– När organisationer på mycket kort tid och med betydligt mindre insats kan skapa digitala lösningar väl integrerade med befintliga affärssystem accelereras digitaliseringen och företagen blir mer konkurrenskraftiga. Flowfactory är en väl beprövad möjliggörare av Augmented Development och kommer bli nästa framgånsrika svenska techbolag som går ut i världen, säger Fredrik Vom Hofe, investerare och Senior Advisor till Flowfactory. 

 

Enligt Gartner är low-code hetare än någonsin och de menar att den verkliga tillväxtökningen kommer att ta fart under kommande året. Redan år 2025 förutspår de att marknadens storlek är 30 miljarder USD och att 70% av all applikationsutveckling sker med hjälp av low-code-teknologi. 

 

Om Low-code 

Low-code är en teknik som markant snabbar upp utvecklingen av nya applikationer tack vare att de byggs i en visuell och automatiserad miljö, med drag-och-släpp-tekniker. Tekniken gör det möjligt för fler kompetenser att bidra i digitaliseringsarbetet och kontrollen flyttas därmed från specialiserade utvecklare till att även inkludera de mer affärsnära användarna av applikationerna. 

 
Om Flowfactory 

Flowfactory lanserades som low-code plattform på den svenska marknaden år 2016. Plattformen hade då utvecklats under många år, med Siemens som första, tongivande kund. Idag har bolaget många kunder från både privat och offentlig verksamhet, med användare från hela världen. Utöver Siemens finns kunder som Riksbyggen, Länsstyrelserna och Region Stockholm.