Low-code insights by Flowfactory

Släpp ut skugg-IT i solen

[fa icon="calendar"] 25/11/21 12:48 / by Johan Häggqvist

Johan Häggqvist

Silhuetter som dansar mot en orange bakgrund

För ett par veckor sedan arrangerade Gartners sitt årliga IT Symposium som även i år blev ett virtuellt event. Ett av de mest intressanta uttalandena kom från key note speaker Mbula Schoen, som menade att ”Skugg-IT är ett dött koncept”. Jag är den första att hålla med henne. 
Tidigare har verksamhetens hantering av it utanför it-avdelningens kontroll setts som ett problem. Nu behöver vi förstå att verksamhetens involvering är vår enda väg mot verklig digital transformation. Så "skugg-IT" blir en tillgång snarare än ett hot och den ger oss en markant ökad digital förmåga. Låt mig förklara hur jag menar.

Hittills har vi sett en kraftig obalans mellan behovet av nya applikationer och digitala stöd och tillgången till de människor som de facto kan producera den kod som applikationerna hittills byggts av. Idag är det endast 0,5% av världens befolkning som kan programmera. Samtidigt växer verksamheternas behov av ny applikationer och digitala stöd lavinartat.

Utöver detta har även kravet på hastighet ökat senaste åren. Idag behöver utveckling och lansering av nya lösningar gå extremt snabbt för att de ska vara relevanta. 

För att klara av den digitaliseringstakt som nu krävs behöver organisationen nyttja potentialen i hela organisationen. IT-avdelningens resurser räcker inte till för att tillgodose alla behov utan nu krävs det att man använder nya typer av verktyg som gör det möjligt för fler typer av kompetenser att kunna ta del i digitaliseringsarbetet. . 

Gartner kallar dessa medarbetare för ”business technologist”. Det handlar alltså om personer runt om i organisationen, som inte är har utvecklarkompetens, och som nu kan vara med och skapa nya digitala lösningar, applikationer och verktyg.

Low-code blir språngbrädan 

En visuell utvecklingsplattform som Flowfactory kan bli en verklig språngbräda för företagets digitaliseringsresa. Med denna typ av verktyg byggs bulken av en applikation upp med hjälp av färdiga drag-och-släpp moduler, utan kod. Det är med andra ord här våra nya ”business technologists” kan ta lead och avlasta de hårt belastade utvecklarna. 

Ibland kan det behövas specialanpassningar i applikationen för att den ska bli perfekt anpassad för en unik process. I dessa fall bygger man på med egen kod i applikationen. Det är här som utvecklarna kompetens behövs som mest och där de bör lägga största krutet - på den unika funktionalitet i appen som skapar verkligt värde och konkurrenskraft. 

 

2,6 gånger snabbare resultat 

Begreppet skugg-IT har som sagt ofta hittills innefattat en känsla av problem och minskad kontroll för IT. Men de moderna och snabbfotade bolagen har vänt på det hela och förstått att verksamhetens initiativ blivit bolaget viktigaste tillgång i digitaliseringsresan. Det gäller bara att sätta rätt verktyg i händerna på dem.  

Gartner menar att organisationer som skapar förutsättningar för sina ”business technologists” att kunna agera och vara med och driva utvecklingen, har en 2,6 gånger större sannolikhet att se snabb affärsnytta än en organisation som inte gör det.

Det förklarar också varför Gartner prognostiserar att low-code kommer att stå för 65% av världens applikationsutveckling redan år 2024.

Så nu är det hög tid att lämna skuggan och släppa ut verksamhetens digitala initiativ i solen. 

Sugen på att läsa mer om detta? I denna artikel har även Karin Lindström reflekterad kring Gartners uttalande - Gartner: Skugg-IT är ett dött koncept.

 

Topics: digital transformation, IT

Johan Häggqvist

Written by Johan Häggqvist

Subscribe here!

Recent Posts

Whitepaper (SE)

Develop applications faster and easier with low-code

Learn about: 

  • The challenges of traditional application development and why alternatives are needed
  • What Low-Code is and how it works
  • How Low-Code Can Reduce Complexity in Your Application Portfolio
  • How Low-Code makes it possible to increase the pace of your digital transformation
  • The Low-Code market and the various players
Get it now