Low-code insights by Flowfactory

Framtidens offentliga sektor: innovation, AI och digitalisering på Almedalen 2024

[fa icon="calendar"] 30/06/24 21:47 / by Julia Hallin

Julia Hallin

 

Almedalen blogg banner

 

Almedalsveckan 2024 är över och Flowfactorys team är tillbaka på fastlandet efter en minst sagt intensiv vecka, fylld av diskussioner kring hur AI och digitalisering håller på att omvandla den offentliga sektorn. Trots att Sverige halkar efter internationellt, finns en stark vilja att öka tempot. Här är några reflektioner och insikter från årets event.

 

Offentlig sektor: en långsam jätte

På plats i Almedalen mötte vi innovatörer, intraprenörer, ledare och politiker som alla är eniga: vi måste våga gasa på, för utvecklingen går för långsamt. Men varför är det så?

Kan vår digitala skuld vara en bidragande orsak till Sveriges långsamma digitaliseringstempo? Sverige var tidigt ute med digitala lösningar som vi nu har svårt att få ihop till en helhet. Estland nämndes på många håll som ett föregångsland som tagit ett jättekliv och sprungit om oss, tack vare att de tvingades bygga upp sin digitala infrastruktur från grunden runt millennieskiftet.

Vår förvaltningsmodell, arv från Axel Oxenstierna, kanske också är en av förklaringarna. Det är helt klart att det behövs samarbete och standarder, men gränsen till att inkräkta på det kommunala självstyret verkar ibland vara hårfin.

Kritiska röster som ifrågasätter vad regeringen gör har hörts på sina håll. Diskussionerna handlar mer om skärmtid för barn och unga än tex om hur man stöttar Norrbotten i en digitalisering som behöver hänga med de stora techbolag som etablerar sid där. Eller hur man samordnar digitaliseringsstrategin från politiken ner till enheterna på regioner och kommuner. Skärpning!

Slutligen kan man fråga sig om rädslan att gå först, ”göra fel” och bli uthängd i media är en bov i dramat? Å ena sidan behöver man förstås vara varsam med skattemedel. Men vad kostar det att INTE digitalisera? Vi på Flowfactory har på nära håll sett hur hela enheter kan bli utbrända när manuellt arbete hopar sig bara för att ingen vågar tänka nytt. Det är en svår balansgång och det måste man ha respekt för.

 

Samskapande och interoperabilitet: två ord som återkommit under veckan

Under veckan har vi hört mycket om behovet av samordning och standarder. Kommuner, regioner och myndigheter behöver samarbeta och vi behöver en gemensam infrastruktur. SKR, Adda och Inera har tagit initiativ till “Handslag för digitalisering”, med sex prioriterade projekt för en gemensam kommunal utvecklingsportfölj. Det är ett steg i rätt riktning, det återstår bara att se hur det kommer att fungera i praktiken.

 

När det gäller interoperabilitet nämns återigen Estland som föregångsland och plattformen x-roads som en centralt administrerad plattform för säker datadelning mellan organisationer.

 

Privat och offentlig sektor tillsammans

Ett tätare samarbete med näringslivet efterfrågas på flera håll. Den offentliga sektorn behöver vara närvarande när techjättarna utvecklar sina produkter, och privata företag kan dela kostnaderna när vi samskapar. Här efterfrågas klarhet i hur man ska jobba tillsammans med näringslivet utan att otillbörligt gynna särskilda företag. Upphandlingsregler omnämns som krångliga och i vissa fall föråldrade.

 

Ledarskapets avgörande roll

I denna snabbt föränderliga tid är ledarskap viktigare än någonsin. VD:ar och verksamhetschefer behöver ta ansvar för AI och digitalisering. Om men inte redan gjort det, är det hög tid att inkludera teknisk kompetens i ledningsgrupper och styrelser. Och det är många som satsar på utbildning på bred nivå för att lyfta den grundläggande kompetensnivån inom tex AI. 

 

Psykologisk trygghet och medarbetardriven innovation

Det gläder mig att höra hur ofta ”psykologisk trygghet” nämnts. Innovation kräver att vi vågar tänka utanför boxen, och trygghet är avgörande för detta. Innovation behöver flyttas från digitaliseringskontoret ut i verksamheten, där medarbetarna får frihet att testa nya idéer och då behövs den psykologiska tryggheten på alla nivåer.

 

Ett allt större ansvar kommer att ligga på medarbetarna själva att hålla sig uppdaterade, utbildade och ständigt se över vilka delar av arbetet som kan digitaliseras. Ledningen å sin sida behöver skapa ramar och ytor för samarbete och kunskapsutbyte, både inom och mellan organisationer. AI kommer att bli en värdefull teammedlem som stöttar oss i vårt arbete, tar bort tråkigt och tidskrävande jobb och ger oss bättre underlag för att fatta beslut.

 

Vikten av att börja smått och jobba agilt

Agil utveckling är verkligen inget nytt i techvärlden, detta behöver även genomsyra digitaliseringen inom det offentliga på alla nivåer. Börja smått, få ut en första version snabbt, testa och iterera. Det minskar riskerna och ökar chansen att lösningen fungerar i verkligheten. Vi har teknologin för detta – tiden är nu.

 

Risk och värde: två sidor av samma mynt

Riskerna med AI diskuteras ofta, men vi löser inget genom att bara prata. Vi måste väga risk mot nytta och verkligen börja använda tekniken för att se dess verkliga värde. Så låt oss kavla upp ärmarna och sätta igång!

 

Framtiden är digital

Den svenska offentliga sektorn står inför stora personalutmaningar. AI och digitalisering kommer vara avgörande för att möta dessa genom att öka effektiviteten och förbättra beslutsfattandet. Tekniken ska ge oss ett bättre arbetsliv och mer tid för värdeskapande uppgifter – och samtidigt förbättra medborgarnas upplevelse.

 

 

Almedalen 2024 har visat att potentialen för AI och digitalisering i offentlig sektor är enorm. Med fokus på ledarskap, utbildning och medarbetardriven innovation kan vi nå nya höjder. Framtiden är här, och det är dags att omfamna den.

 

Topics: digital transformation

Julia Hallin

Written by Julia Hallin

Julia is the Growth Marketing Lead at Flowfactory.

Subscribe here!

Recent Posts

Whitepaper (SE)

Develop applications faster and easier with low-code

Learn about: 

  • The challenges of traditional application development and why alternatives are needed
  • What Low-Code is and how it works
  • How Low-Code Can Reduce Complexity in Your Application Portfolio
  • How Low-Code makes it possible to increase the pace of your digital transformation
  • The Low-Code market and the various players
Get it now