Low-code insights by Flowfactory

När är low-code det rätta valet?

[fa icon="calendar"] 19/01/22 11:05 / by Frida Höök

Frida Höök

Header---när-är-low-code-rätta-valet


Low-code är den superheta megatrenden inom applikationsutveckling som alla pratar om. Enligt Gartner kommer low-code att stå för minst 65% av världens applikationsutveckling år 2024.

Fler och fler organisationer inser att low-code är lösningen när de behöver få fram nya applikationer snabbt. Verksamhetens behov av nya applikationer och bristen på utvecklare är en svår ekvation för de flesta företagen. Det är här low-code kan komma in som en naturlig lösning på dilemmat.

Snabbt OCH perfekt anpassat

När du har behov av att ta fram en ny applikation finns det ett par alternativa tillvägagångssätt att välja mellan. Beroende på behovet av anpassning i lösningen och hastighet i projektet, har de olika metoderna sina för- och nackdelar.      

1. Utgå från ett monolitiskt system.
Ofta har du redan ett eller flera omfattande affärssystem i din portfölj. Dessa har generellt många olika förmågor, men är ofta dyra och långsamma att bygga på. Systemens breda karaktär gör även att det är svårt att anpassa lösningen exakt efter dina behov. Då dessa system ofta hanterar många av bolagets nyckelprocesser kan det också kännas obekvämt att laborera för mycket i dem. Att bygga en ny, skräddarsydd lösning inom ramarna för ett monolitiskt system ger dig därmed varken hastighet eller möjlighet till perfekt anpassning. Men fördelen är att du får en trygg och stabil lösning som automatiskt hänger ihop med dina nyckelprocesser och inte adderar fler system till din IT-portfölj. 

2. Köp nischat system ”Best of breed” från hyllan.
Beroende på vilket behov du har kan det finnas "färdiga" system för det specifika ändamålet att köpa från hyllan. Med dessa kommer du ofta upp med en lösning snabbt och enkelt, men med stor risk för att du kommer att behöva kompromissa en del. Ofta tvingar dessa system dig att anpassa processen efter systemet i stället för det motsatta. Dessutom riskerar applikationen att bli en isolerad ö som inte hänger ihop med andra relevanta system i IT-miljön. Så med detta alternativ går det snabbt att komma igång, men du får sällan exakt det du behöver.

3. Bygg från grunden med egen kod.
Har du behov av att bygga en fullt anpassad lösning kan det kännas som att det enda alternativet är att koda upp allt från grunden. Att koda kräver dock mycket resurser - både i form av tid och pengar. Men du kan bygga exakt vad du behöver. Väljer du denna metod ska inte tidsaspekten eller budget vara kritiska faktorer. Att koda från grunden tar alltid längre tid och du kommer att vara beroende av några få, redan hårt belastade, individer – utvecklarna.

4. Bygg från grunden med low-code.
Med en low-code plattform får du möjlighet att kombinera både hastighet och perfekt anpassning. Du börjar med färdiga moduler för att bygga upp bulken av applikationen snabbt. På det lägger du sedan till egen kod för att perfekt anpassa lösningen efter organisationens unika behov. I denna process bjuds även affärssidan in som en naturlig del i utvecklingsarbetet vilket avlastar utvecklarna och gör det möjligt för dem att fokusera på de anpassningar som skapar verklig konkurrenskraft.    

 

Low-code i praktiken

Low-code är inget nytt. Förenklad utveckling har det talats om under årtionden. Det markant ökade kravet på hastighet de senaste åren har dock påskyndat denna utveckling och tvingat fram en förfining av dessa plattformar.

De flesta organisationer upplever stora behov av att kunna lansera skräddarsydda applikationer på betydligt kortare tid än vad som är möjligt med traditionella metoder. Low-code möjliggör just detta - både hastighet och möjligheten att bygga perfekt anpassat.

Ett exempel – low-code vs egen utveckling

Vi tar ett enkelt exempel för att illustrera skillnaden mellan low-code och egen utveckling från grunden.

Du ska bygga ett hus. Du vill ha det exakt skräddarsytt efter dina egna önskemål, utan kompromisser. Samtidigt behöver du få upp det snabbt, utan att det kostar en förmögenhet.

Det naturliga när du tänker skräddarsytt är att bygga med lösvirke. Du börjar med markarbete och grund. Bräda för bräda bygger du sedan upp ditt hus. Du behöver väggar, tak, fönster och dörrar. Det ska dras el och vatten och allt ska koordineras i tid. Det är ett ganska komplext och tidskrävande projekt. Dessutom kommer du att behöva olika kompetenser längs vägen. Den som bygger väggarna är nödvändigtvis inte samma person som den som lägger taket eller drar elen.

På samma sätt kan du välja att bygga dina applikationer från grunden genom att skriva kod-rad för kod-rad. Det kommer att ta tid och det kommer att krävas mängder av olika specialister och utvecklare längs resan. Förhoppningsvis kommer du till slut att få allt precis som du vill ha det. Risken är dock att det tar väldigt lång tid och att det kostar skjortan.

Low-code ger dig det bästa av två världar

Så, vad finns det för alternativ? Low-code ger dig det bästa av två världar - både snabbt och perfekt anpassat. 


Att bygga applikationer på en low-codeplattform är som att bygga ett modulhus. Du får upp grunden snabbt och kostnadseffektivt med hjälp av färdiga standardmoduler. Sedan kan du enkelt bygga på och förfina med skräddarsydda tillval - exempelvis lägga på en lyxig panel eller bygga en egendesignad terrass med lösvirke.

På samma sätt får du upp bulken av en applikation snabbt och enkelt med low-code. Genom drag-och-släpp av färdiga moduler får du upp basen av din applikation. Därefter kan du bygga på det verkligt anpassade och unika som just din organisation behöver, med egen kod.

Detta arbetssätt kräver också färre specialistkompetenser längs vägen. Många kompetenser från organisationen kan vara med och bidra i denna utvecklingsprocess, då grunden av applikationen byggs upp i ett visuellt gränssnitt med drag-och-släpp. De hårt belastade utvecklarna kan därmed fokusera sin tid och kompetens på det som behöver skräddarsys för att göra lösningen unik och konkurrenskraftig, med hjälp av att bygga kod på toppen.

 

Språngbräda för digitalisering

Idag vet vi att det krävs hastighet i digitalisering för att vara i absoluta framkant. Vi vet också att det inte räcker med att göra likadant som alla andra om vi ska behålla konkurrenskraft. För att nå långsiktig framgång behöver vi sticka ut från mängden. Vi behöver hitta egna, unika sätt att bli mer effektiva och vi behöver hela tiden innovera och skapa nytt som attraherar i en föränderlig värld. 

Med low-code teknologi får du fram skräddarsydda applikationer i en enorm hastighet. Plattformen integreras med övriga relevanta system i portföljen och blir den perfekta språngbrädan för digitalisering över tid. 

Vill du läsa om hur Flowfactory blev en språngbräda för Siemens globalt och de nu skapar unika lösningar tio gånger snabbare till en tiondel av kostnaden? Kolla in denna Flowfactory Story - Siemens and the Inner Game.

Topics: low-code, low code platform

Frida Höök

Written by Frida Höök

Frida is Chief Marketing Officer at Flowfactory and a communications and marketing executive with over 15 years of experience from companies ranging from large, multi-nationals to start-ups and scale-ups.

Subscribe here!

Recent Posts

Whitepaper (SE)

Develop applications faster and easier with low-code

Learn about: 

  • The challenges of traditional application development and why alternatives are needed
  • What Low-Code is and how it works
  • How Low-Code Can Reduce Complexity in Your Application Portfolio
  • How Low-Code makes it possible to increase the pace of your digital transformation
  • The Low-Code market and the various players
Get it now